Halal

DIJAMIN HALAL DAN BERKUALITI

Mengikut klausa 2.3 Standard Malaysia MS1500:2009, makanan halal bererti makanan dan minuman atau sumber bahan pembuatannya adalah dibenarkan hukum Syara’ dan tertakluk kepada; selamat untuk dimakan, tidak beracun, tidak memabukkan, atau tidak memudaratkan kesihatan.

Di Rasa Mulia, kami amat menitikberatkan aspek halal dengan memastikan setiap prosedur dan proses pengeluaran produk adalah menepati syarat yang telah ditetapkan oleh Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia.

Kami sentiasa memastikan ramuan yang digunakan benar-benar halal dan tidak mengandungi sebarang unsur Syubhah. Proses penyediaan, pemprosesan, pembungkusan, penyimpanan dan juga pengangkutan turut dipastikan mematuhi prinsip halal.

Kami di Rasa Mulia akan terus mematuhi syarat dan tuntutan yang ditetapkan oleh pihak pengurusan pensijilan halal demi memastikan pengguna produk Rasa Mulia dapat terus menggunakan produk Rasa Mulia dengan selamat dan tanpa ragu-ragu.